Ilmoitusten lähettäminen

ItellaTYVI-palvelun avulla voit lähettää ilmoituksesi usealla eri tavalla.

Valittavissa olevat liittymät ovat:

  • Www-liittymä
  • Tiedostoliittymä
    • Tietuekuvaukset
  • Ohjelmistoliittymä
  • EDI-liittymä

Www-liittymä

Yleisin tapa tehdä TYVI-ilmoitus on käyttää www-liittymää ja palvelussa olevia lomakkeita ilmoitusten lähettämiseen. Www-liittymä soveltuu kohtuullisen pienille ilmoittajille ja ilmoitusmäärille.

Liittymän käyttöä varten tarvitset ainoastaan internet-yhteyden ja sopimuksen palvelun käytöstä. Tutustu erilaisiin käyttäjätunnusvaihtoehtoihin.

KATSO-välitallennus

KATSO-välitallennuksen avulla tallennetaan kaikki KATSO-tunnistautumista vaativat ilmoitukset. Tästä välivarastosta käyttäjä voi yhdellä KATSO-allekirjoituksella lähettää kaikki ne ilmoitukset, joihin kyseisellä tunnuksella on valtuutus. Itella TYVI -palvelun kautta ilmoitetut tiedot näkyvät myös Verohallinnon uudessa verotilipalvelussa.

Tiedostoliittymä

TYVI-imoituksia voidaan lähettää myös määrämuotoisena tiedostona. Monissa ohjelmistoissa on mahdollista tuottaa valmiita ilmoituksia erillisinä tiedostoina. Tällöin vältytään tietojen syöttämiseltä www-lomakkeelle.

Tiedostoliittymä soveltuu keskisuurille ilmoittajille, joilla ei ole käytössään palveluun integroitua ohjelmistoa.

Ohjelmistoliittymä

Ilmoittaja voi käyttää omaa tuttua ohjelmistoaan, jolloin erillistä siirtymistä www-palveluun ei tarvita.

Ohjelmistoliittymä on tarkoitettu keskisuurille ja suurille toimijoille, joilla on käytössään palveluun integroitu ohjelmisto. Lisätietoa saat omalta ohjelmistotoimittajaltasi. KATSO-tunnistautumista vaativat ilmoitukset on kuitenkin lähetettävä www-liittymästä. KATSO-tunnistautuminen koskee tässä vaiheessa verohallinnolle lähetettäviä ilmoituksia.

EDI-liittymä

EDI-liittymä soveltuu suurten volyymien ja suurten ilmoittajayritysten tarpeisiin.

Liittymän avulla ilmoittajat voivat lähettää ilmoituksensa suoraan oman taloushallinnon- tai toiminnanohjausjärjestelmän avulla. KATSO-tunnistautumista vaativia muutoksia ei voi lähettää EDI-liittymän kautta. KATSO-tunnistautuminen koskee tässä vaiheessa verohallinnolle lähetettäviä ilmoituksia.