Tilastokeskus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kunnat ja kuntayhtymät voivat antaa seuraavien talous- ja toimintatilastojen tiedot Tilastokeskukselle www-lomaketta käyttäen:

  • tilinpäätösarvio- ja talousarviotilasto
  • sosiaalitoimen toimintatilasto
  • taloustilaston I -osa (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase)
  • taloustilaston II-osa
  • kuntien talouden neljännesvuositilasto (vain neljännesvuosikyselyn otoskunnat)

Voit kirjautua tiedonkeruujärjestelmään alla olevasta linkistä tai etusivulta.

Kuntasektorin palkkatiedustelu

Tilastokeskus kerää kunnilta ja kuntayhtymiltä lokakuun palkkatiedot vuosittain. Kunnat ja kuntayhtymät voivat toimittaa tämän palvelun kautta kuukausipalkkaisen ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot Tilastokeskukseen joko tiedostonsiirtona tai sähköisillä lomakkeilla.

Kirjaudu sisään palkkatilaston tiedonkeruujärjestelmään

Yksityisen palkkasektorin palkkatiedustelu

Tilastokeskus tiedustelee yrityksien palkkatietoja vuosittain. Tiedustelu koskee järjestäytymättömiä työnantajia, jotka voivat toimittaa tämän palvelun kautta henkilöstönsä palkkatiedot Tilastokeskukseen joko tiedostosiirtona tai sähköisillä lomakkeilla.

Yritysten rakenteita koskevat tiedonkeruut

Teollisuuden toimipaikka -tiedonkeruu

Teollisuuden toimipaikka -tiedonkeruu toteutetaan vuonna 2004 ensimmäistä kertaa web-tiedonkeruuna. Yritysten toimipaikat täyttävät tiedonkeruussa omat toimipaikkakohtaiset tietonsa.

Teollisuuden toimipaikka -tiedonkeruu osoitteessa

Koulutustilastot

Peruskoulutiedonkeruu

Peruskoulutiedonkeruu toteutettiin kokeiluluonteisesti web-keruuna jo vuonna 1997. Keruu, joka kattaa Peruskoulutilasto- ja Kuntalomakkeen, on Itellan toimesta toteutettu täydessä laajuudessaan vuodesta 1998 lähtien. Keruulla yhdistettiin tuolloin yhteensä kuusi TK:n ja OPH:n tiedonkeruulomaketta.

Peruskoulutilasto- ja Kuntalomakkeen tiedot sisältävät mm. valtionosuuden määräämiseen tarvittavia tietoja. Peruskoulut tallentavat Peruskoulutilastolomakkeen. Kaikki kunnat, erikseen suomen- ja ruotsinkielinen opetustoimi, tallentavat Kuntalomakkeen.

Peruskoulutiedonkeruu osoitteessa

Oppilaitokset ja opiskelijat syksyllä -keruu

Oppilaitokset ja opiskelijat syksyllä -keruu on toteutettu web-keruuna vuodesta 2000 lähtien. Lomakkeen tallentavat kaikki oppilaitokset lukuun ottamatta peruskouluja, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja sotilasalan oppilaitoksia.

Oppilaitokset ja opiskelijat syksyllä -tiedonkeruu osoitteessa

Lukiokoulutuksen ainevalinnat -keruu

Lukiokoulutuksen ainevalinnat -keruu toteutettiin keväällä 2003 ensimmäistä kertaa. Tiedonkeruu kattaa kaikki lukiokoulutusta antavat oppilaitokset.

Lukiokoulutuksen ainevalinnat -keruu osoitteessa

Lukiokoulutuksen opiskelijat -keruu

Lukiokoulutuksen opiskelijat -aineisto on henkilöpohjainen. Sen keruu toteutettiin syksyllä 2003 ensimmäistä kertaa TYVI-tiedonsiirtopalvelua käyttäen. Tiedonkeruu kattaa kaikki lukiokoulutusta antavat oppilaitokset.

Lukiokoulutuksen opiskelijat -keruun Internet-osoite on sama kuin Oppilaitokset ja opiskelijat syksyllä -tiedonkeruu osoitteessa