Verohallinto

Tällä hetkellä ItellaTYVI-järjestelmällä voidaan jättää Verohallitukselle seuraavia ilmoituksia:

  • Kausiveroilmoitukset (ALV-tiedot, työnantajasuoritusten tiedot ja muut)
  • Alv-yhteenvetoilmoitus ja yhteenvetoilmoituksen korjauslomake
  • Työnantajan vuosi-ilmoitus ja palkansaajakohtainen erittely
  • Verokorttien suorasiirto (pyyntö ja vastaus)
  • Tuloveroilmoitus

TYVI-ilmoitusten saapumis- ja käsittelyajat

Sähköisessä ilmoittamisessa saapumisaika tarkoittaa Tyvi-operaattorin vastaanottolokiin kirjaantunutta saapumisaikaa. Ilmoitus on annettu ajoissa, jos saapumisaika on viimeistään klo 24.00 määräpäivänä.

Ilmoitus katsotaan ajoissa annetuksi, vaikka Tyvi-vastaanoton jälkeen sattuisi käyttökatkoja tai muita siirtoviiveitä. Joskus ilmoittajalle tulee aiheettomia muistutuskirjeitä siirtoviiveistä johtuen.

Jos ilmoituksen antamiseen liittyy epävarmuutta, on ilmoitustiedon perilletulo varmistettava Tyvi-operaattorin vastaanottolokista. Verovalmistelija voi todeta ilmoituksen saapuneeksi myöhemmin, yleensä noin viikon kuluttua.

Arvonlisäverotiedot ja työnantajasuoritukset

Kausiveroilmoitukset annetaan viimeistään sen kalenterikuukauden 12. päivänä jona kohdekauden vero tai maksu on ilmoitettava.

Ilmoitustiedot siirtyvät verohallinnon tietovarastoon noin 5-7 päivän kuluessa. Tämän jälkeen verovalmistelija voi todeta ilmoituksen saapuneeksi.

Ensimmäiset muistutuskirjeet lähetetään ilmoittamiskuukauden 30. päivänä.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset annetaan kohdevuosineljännestä seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä.

Ilmoitustiedot siirtyvät verohallinnon tietovarastoon noin 5-7 päivän kuluessa. Tämän jälkeen verovalmistelija voi todeta ilmoituksen saapuneeksi.

Ensimmäiset muistutuskirjeet lähetetään ilmoittamiskuukauden 30. päivänä.

Verokorttien suorasiirtopyynnöt

Verokorttien suorasiirtopyynnöt on jätettävä joulukuun aikana seuraavaa vuotta varten. Ennakonpidätysmääräykset palautetaan pyytäjille verokorttien voimaantulosta riippuen noin viikon kuluttua pyynnöstä.

Työnantajan vuosi-ilmoitukset

Työnantajan vuosi-ilmoitukset ja palkansaajakohtaiset erittelyt on jätettävä tammikuun aikana edelliseltä vuodelta. Ensimmäiset muistutuskirjeet lähetetään n. 15. päivän kuluttua määräajasta.

Verovalmistelija voi todeta ilmoituksen saapuneeksi aikaisintaan 7 pv ilmoituksen jättämisestä.