Neuvonta Sykessä ja ELY-keskuksissa

Asemakaavan seurantalomakkeen jokaisella näytöllä on yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Lisäksi opastusta on koottu sivulle www.syke.fi > Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Tietojärjestelmät ja -aineistot > Kaavoitus > UKK: Asemakaavan seurantalomake

Neuvonta asemakaavan seurantalomakkeen sisällön täyttämiseen ja käyttöön:

Suomen ympäristökeskus Syke
Neuvonta ympäristöhallinnossa
Arkisin klo 9.00-15.00
Sähköposti palvelunimi@syke.fi [palvelunimi=alu_tuki]

ELY-keskusten ympäristövastuualueet opastavat toimialueensa kuntia ja kaavoituskonsultteja sekä aluearkkitehteja: Kuntaluettelo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueista

Asemakaavan seurantalomakkeen teknisissä ongelmissa opastaa "Posti Messaging Customer Service" (yhteystiedot sivuvalikosta).

Kaavoituksen seuranta ja Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Palvelu kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. TYVI-järjestelmällä ja aiemmin excel-muotoisilla asemakaavan seurantalomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa Liiterissä. Tiedoista voi laatia yhteenvetoja, ja tiedot saa kopioitua muihin järjestelmiin. Sähköisten lomakkeiden, joissa hyväksymispäiväys on seurantavuonna, tiedot sisällytetään vuosittain kaavoituksen seurannan tilastoon, jonka tiedot ovat osa Liiteriä. Liiteriä pääsee käyttämään sopimusasiakas-, Oiva- tai vieras-tunnuksilla: http://liiteri.ymparisto.fi/

Lisätietoja kaavoituksen seurannasta ympäristöhallinnon internetsivuilta www.ymparisto.fi > Rakennettu ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö > Kaavoitus > Kaavoituksen seuranta