Usein kysytyt kysymykset

KATSO Käyttäjätunnus Yleistä Vinkkejä Tulorekisteri (KATRE)
Mistä saan KATSO -tunnisteet?
KATSO-tunnisteet ovat Verottajan hallinnoimat ja ne tilataan Verohallinnosta. Tietoa KATSO-tunnisteesta ja sen tilaamisesta löytyy https://yritys.tunnistus.fi-palvelusta, Veron Vastauspankista tai puhelimitse Verohallinnon KATSO-tukipalvelunumerosta 029 497 040.
Minulla on tarve ilmoittaa usean yrityksen tietoja. Onnistuuko tämä pelkillä KATSO-tunnuksilla?
KATSO-tunnuksilla voi lähettää usean ilmoitettavan yrityksen tietoja JOS jokaisella ilmoitettavalla yrityksellä on kyseisellä KATSO-tunnuksella pääkäyttäjä"-rooli tai "rinnakkaispääkäyttäjä"-rooli. Usean yrityksen lmoittaminen vaatii myös jokaisen yrityksen vaihdon kohdalla uloskirjautumisen palvelusta. KATSO-tunnuksilla voi tehdä ilmoituksia vain Tullille. Poikkeuksena tästä on "Tulovero"-linkin kautta KATSO-kirjautuminen, jossa ilmoitettavan vaihtaminen on sallittua. Maksullisilla TYVI Pro -tunnuksilla voit täyttää haluamasi määrän lomakkeita ja tallentaa ne KATSO-välilehdelle. Kaikki täytetyt ilmoitukset voit lähettää helposti kerralla valitsemalla KATSO- välilehdeltä kaikki ilmoitukset ja KATSO-tunnistautumalla kerran. Näin ollen ilmoituksia voi täyttää ja tallentaa KATSO- välilehdelle useampi henkilö samassa yrityksessä. Ilmoitusten lähettämisen sen sijaan voi tehdä esimerkiksi eri henkilö, jolla on KATSO-tunnisteet käytössään(KATSO- tunnisteet ovat henkilökohtaisia, joten niitä ei välttämättä ole kaikille yrityksessä).
Mitä toimenpiteitä edellyttää, että saamme KATSO-palvelun käyttöömme?
Yrityksenne virallisen nimenkirjoittajan tulee hakea yrityksellenne KATSO- tunnisteen Verottajalta. Hakemisen voi tehdä sähköisesti osoitteessa yritys.tunnistus.fi tai käymällä Verohallinnon toimistolla. Hakijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä sähköisesti hakiessa henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla ja Verohallinnon toimistolla käydessä henkilöllisyystodistuksella.
Miten KATSO-tunnukset toimivat TYVI Pro- palvelussa?
Kaikki KATSO-tunnisteisiin liittyvä hallinnointi tapahtuu VRK:n toimesta. Posti Messaging on rakentanut TYVI Pro-palveluunsa KATSO-tunnistautumisen siten, että palvelustamme siirrytään hetkeksi VRK:n tunnistus- palveluun, johon syötetään KATSO-tunnisteet. Maksullisessa TYVI Pro -palvelussa kirjautuminen palveluun tapahtuu TYVI Pro -tunnuksilla ja ilmoitusten täyttämisen jälkeen ne allekirjoitetaan ja vahvistetaan KATSO-tunnisteilla. Jos tunnisteet ovat oikein, onnistuu lähetyksen varmentaminen ja käyttäjä palautuu takaisin TYVI Pro-palveluun. Ilmaisessa TYVI Lite-palvelussa kirjaudutaan suoraan sisään Katso-tunnisteilla.
Mitä KATSO-valtuudet tai roolit tarkoittavat?
Tilitoimisto tarvitsee niin sanotun sähköisen asioinnin valtakirjan asiakasyritykseltään pystyäkseen ilmoittamaan asiakasyrityksensä puolesta tietoja. Valtuutukset hoidetaan yritys.tunnus.fi -palvelun kautta. KATSO-roolit ovat oikeuksia, joita yritykset voivat antaa toisilleen. Yritys voi antaa toiselle yritykselle kattavan pääkäyttäjä roolin, jolloin yritys voi TYVI Pro- palvelussa lähettää kaikkia ilmoituksia jotka vaativat KATSO- tunnistautumista, tai roolin, jolla voi lähettää vain kausiveroilmoituksia.
Voiko yrityksellä olla käytössä vain yksi valtuutus, kun se tekee KATSO-tunnisteiden kautta asiakkaittensa ilmoituksia?
Valtuudet ovat per yritys eli jokaisen tilitoimiston asiakasorganisaation täytyy antaa oma valtuutuksensa. Tilitoimisto hakee valtuudet kirjautumalla yritys.tunnus.fi omalla KATSO-tunnuksella. Järjestelmä lähettää esim. sähköpostilla linkin yritykselle, jonka ilmoituksiin tilitoimisto valtuutusta pyytää. Heidän hyväksyttyään valtuuden sähköisesti linkin kautta tai käyden Verottajan toimistolla saa tilitoimisto kuitin valtuutuksen hyväksymisestä yritys.tunnistus.fi:hin. Tämän jälkeen tilitoimiston tulee vielä käydä liittämässä valtuutus omaan KATSO-tunnukseensa sekä lisätä yritys TYVI Pro- palveluun, mikäli kyseessä on uusi asiakasorganisaatio eikä TYVI Pro -palvelun käyttäjäyritys.
Voiko TYVI Pro -tunnuksella lähettää kausiveroilmoituksen vai onko KATSO -tunniste tähän pakollinen hankkia?
Kausiveroilmoituksien lähetys vaatii KATSO-tunnisteen. TYVI Pro- tunnuksilla pystyt helposti täyttämään kaikki ilmoitukset ja lähettämään ne yhdellä KATSO- tunnistautumisella Verottajalle. Pelkillä KATSO -tunnisteilla TYVI Pro-palvelun kautta voi lähettää tällä hetkellä ainoastaan Tullin ilmoitukset. Muiden vastaanottajien osalta tarvitset ilmoitusten lähettämiseen myös maksulliset TYVI Pro-tunnukset.
Mitä ilmoituksia voin lähettää pelkillä TYVI Pro- tunnuksilla?
TYVI Pro -palvelulla voit lähettää kaikki muut TYVI-ilmoitukset, paitsi Tullin ja Verohallinnon ilmoitukset, jotka vaativat Katso-tunnisteen.
Miten valtionvirastot hoitavat KATSO-tunnisteiden hakemisen? Yksityisillä yrityksillä täytyy olla nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, joka hakee tunnuksia, mutta miten tämä hoidetaan valtion virastojen osalta?
Meillä ei valitettavasti ole tietoa. Lisätietoa löytyy KATSO-tunnisteesta ja sen tilaamisesta löytyy yritys.tunnistus.fi -palvelusta, Veron Vastauspankista tai puhelimitse Verohallinnon KATSO-tukipalvelunumerosta 029 497 040.
Teen kirjanpitoja asiakkailleni. Hoidan ALV:n ja työnantajasuoritusten ilmoittamiset verohallinnolle ja TyEL-maksut vakuutusyhtiölle TYVI Pro:lla. Kun nyt puhutaan KATSO-tunnisteista, niin tuleeko näihin TYVI Pro:lla ilmoitettaviin jokin muutos eli pitääkö tilitoimistolla olla asiakkailta valtuutukset?
Verohallinnolle ja Tullille lähetettäviin ilmoituksiin tulee muutos ja niihin pitää olla valtuudet. (Lisää tietoa KATSO-tunnisteiden ja valtuuksien hakemiseen muissa vastauksissa) vakuutusyhtiöiden ilmoitukset toimivat ilman KATSO-tunnistautumista ja ilman valtuutuksia.
Kun lähetän monen yrityksen kausiveroilmoituksia TYVI Pro palvelulla, miten ne sähköiset valtuutukset tulevat teidän tietoon? Tuleeko ne verotoimistosta suoraan teille, jos asiakkaani käy siellä tekemässä valtuutuksen tai jos asiakas tekee Katso-tunnisteella valtuutuksen, miten se siirtyy teidän rekisteriin tietoon toimistomme TYVI Pro:n alle ?
KATSO-valtuusprosessissa tilitoimisto hakee valtuudet kirjautumalla yritys.tunnistus.fi omalla KATSO-tunnuksella. Järjestelmä lähettää esim. sähköpostilla linkin yritykselle, jonka ilmoituksiin tilitoimisto valtuutusta pyytää. Heidän hyväksyttyään valtuuden sähköisesti linkin kautta tai käyden Verottajan toimistolla saa tilitoimisto kuitin valtuutuksen hyväksymisestä yritys.tunnistus.fi:hin. Tämän jälkeen tilitoimiston tulee vielä käydä liittämässä valtuutus omaan KATSO- tunnuksiinsa sekä lisätä yritys TYVI Pro- palveluun.
Olemme tilitoimisto ja käytämme TYVI Pro- tunnuksia asiakkaiden ilmoitusten tekoon. Yritimme lähettää omilla tilitoimiston KATSO- tunnisteilla asiakasyritystemme ilmoituksia, jotka ovat tehneet KATSO- valtuudet tilitoimistollemme. Saimme kuitenkin virheilmoituksen "Tunnistauduit KATSO-tunnuksella, johon ei ole liitetty em. asiakkaamme y-tunnusta". Missä vika?
Ilmeisesti kyseessä on tilanne, että KATSO-valtuutus ei ole kunnossa asiakkaittenne osalta tai sitä ei ole aktivoitu tilitoimistonne tunnuksen alle tai kyseisellä lähettäjällä on käytössään KATSO-alitunnus, jolla ei ole oikeutta lähettää kaikkia tilitoimiston asiakkaiden ilmoituksia. Katso aiempi vastaus valtuuksien hakemisesta ja yrityksen liittämisestä tilitoimiston KATSO-tunnisteen alle.
Miten KATSO-välilehti toimii?
TYVI Pro- palvelussa on ns. KATSO-välilehti, johon valmiit, mutta lähettämättömät ilmoitukset voi helposti tallentaa. Tallennukseen KATSO-välilehteen ei tarvitse vielä KATSO -tunnisteita. Välilehdeltä voi tämän jälkeen vaivattomasti ja nopeasti lähettää yhdellä KATSO-tunnistautumisella kaikki KATSO-välilehdellä valmiina olevat jo täytetyt ilmoitukset. Eteenpäin toimitetaan vain ne ilmoitukset, johon kyseisellä KATSO- tunnisteilla on valtuudet. KATSO- tunnisteet ja niihin liittyvät sähköiset valtakirjat ovat Verottajan edellyttämät ja tarjoamat palvelut. Posti Messaging ei pysty muokkaamaan tai päivittämään valtuutuksia, joten mikäli valtuutukset ovat puutteelliset, on näistä otettava yhteyttä Verottajaan. TYVI Pro:n KATSO-välilehtitoiminto helpottaa kuitenkin KATSO-tunnistautumista vaativien ilmoitusten lähettämistä huomattavasti, kun ilmoitukset voi lähettää kerralla yhdellä KATSO-tunnistautumisella.
Mitä tarkoittavat KATSO-tunnistautumisessa PWD ja OTP- lyhenteet?
KATSO- tunnisteissa on kaksi eri vahvuusluokkaa: vahva ja keskivahva tunnistautuminen. Katso PWD = Katso Password=keskivahva tunnistautuminen. Kirjautuesssasi kuvakkeesta tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Katso OTP = Katso One Time Password=vahva tunnistautuminen. Kirjautuesssasi kuvakkeesta tarvitset käyttäjätunnuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanan. Oma-aloitteiset, suorasiirrot- ja tuloveroilmoitukset vaativat OTP-tunnistautumisen.
Miten nopeasti saan tunnuksen käyttööni?
Tilaat vain palvelun ja määrittelet itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan, palvelu on käytettävissä heti! Saat sopimuksen sähköpostitse ja kulloinkin voimassa oleva sopimus on myös nähtävillä suoraan TYVI Pro-palvelusta.
Kuinka TYVI Pro palvelun irtisanominen tehdään?
Palvelu irtisanotaan kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen messaging.fi@posti.com
Mikä on palvelun irtisanomisaika?
Irtisanomispäivästä laskien kuluva kuukausi + kaksi (2) kuukautta.
Miten monta yritystä voi enimmillään perustaa TYVI Pron alle. Onko ylärajaa olemassa?
Palvelussamme ei ole ilmoitettavien asiakasyritysten määräkattoa. Palvelun hinta määräytyy ilmoittavien yritysten lukumäärän perusteella. Hinnasto löytyy kirjautumissivulta "i" kuvakkeen takaa.
Miksi minä maksaisin vielä TYVI Pro-palvelusta, kun Verottaja tarjoaa ilmaista Verotili-palveluaan?
TYVI Pro -palvelun kautta monen eri organisaation ilmoitukset voi helposti ja nopeasti lähettää yhdellä KATSO -tunnistautumisella kerralla (KATSO-välilehti) ilman erillistä KATSO-kirjautumista erikseen joka lomakkeelle. TYVI Pron kautta voi myös lähettää ilmoituksia monille eri vastaanottajille eikä ainoastaan Verottajalle. Vanhat ilmoitukset näkyvät palvelussa ja niihin voi helposti palata, niitä voi käyttää pohjana uusiin ilmoituksiin ja esim. tulostaa vanhoja ilmoituksia.
Mistä lyhenne TYVI tulee ja mikä on TYVI-toiminnan tausta?
TYVI (Tietovirrat Yritysten ja VIranomaisten välillä) on valtiovarainministeriön vuonna 1996 käynnistämä hanke, joka tarjoaa yrityksille yhdenmukaisen tavan ilmoittaa tietoja sähköisesti viranomaisille ja viranomaistehtäviä hoitaville tahoille. TYVI Pro on valtiovarainministeriön hankkeessa määriteltyjä standardeja vastaava järjestelmä.
Millä selainohjelmilla TYVI Pro-palvelua voi käyttää?
Suosittelemme käyttämään jotain yleisesti käytössä olevaa selainta, mieluiten uusinta versioita. Testaamme aktiivisesti palveluamme Mozilla Firefox-, Google Chrome- ja Internet Explorer- selaimilla.
Säilyykö TYVI Pro- palvelussa ilmoitettavista poistetun y-tunnuksen vanhat ilmoitukset lähetetyt-osiossa?
Vanhat ilmoitukset eivät säily vaan poistuvat siinä kohtaa, kun yritys poistetaan ilmoitettavista. Vanhojen ilmoitusten arkisto on yksi maksullisen TYVI Pro-palvelun asiakasta helpottavista lisäarvo-ominaisuuksista. Laskutusperuste TYVI Pro:ssa ilmoittavien yritysten määrä.
Miten saan avattua saapuneissa ilmoituksissa olevan tiedoston?
Vastanotettu tiedosto avataan siihen tarkoitetulla sovelluksella (ei tekstieditori). Oletuksena tiedoston pääte on "dat", mutta se on vaihdettavissa käyttäjän asetuksista. Päätteen vaihtaminen ei vaikuta tiedoston sisältöön.
Miksi saan virheilmoituksen: "Sinulla ei ole oikeutta tehdä ilmoitusta"?
Yleisin syy tähän on se, että yritys jättää ilmoituksen toisesta yrityksestä tiedostonsiirrolla, mutta siirtotiedostossa on joko Y-tunnus väärin, tai sitten ilmoitettavaa ei ole lisätty kyseisen ilmoittajayrityksen ilmoitettaviin yrityksiin. Mikäli käytätte YTVI Pro alikäyttäjätunnusta, voi olla, että päätilikäyttäjä on estänyt kyseisen y-tunnuksen käyttämisen tunnuksellanne. Tyel-lomakkeiden yhteydessä voitte saada ilmoituksen, jos kyseseen vakuutusnumeroon ei ole sidottu ilmoitettavista tai tietokannasta löytyvää y-tunnusta (tiedonsiirto) tai kyseiseen y-tunnukseen ei ole liitetty vakuutusnumero. Tässä tapauksessa olkaa yhteydessä kyseiseen vakuutusyhtiöön.
Voiko tuloverolomakkeisiin laittaa useampia liitteitä samaa lajia?
Ei voi. Nämä pitää yhdistää yhdeksi pdf:ksi, jotta saa liitettyä.
Miten voin lähettää jo lähetettyyn tuloveroilmoitukseen liitteet jälkikäteen?
Avaa jo lähetetty tuloverolomake lähetetyistä. Paina ilmoituksen alla olevaa "Palauta muokattavaksi"-nappia. Lisää tiedostoliite kohdasta "Lisää liitetiedosto". Kun tarvittavat liitetiedostot on lisätty, läheta kyseinen ilmoitus uudestaan normaalin prosessin tapaan. Mikäli itse päälomakkeeseen tai sen liitelomakkeisiin ei tehdä muutoksia, niitä ei välitetä uudestaan. Ainoastaan uudet liitetiedostot välitetään eteenpäin. Mikäli teet muutoksia lomakkeisiin tai lisäät liitelomakkeen, viedään kaikki (myös muuttumattomat) lomakkeet uudestaan eteenpäin.
Miten muutan ilmoitettavan yrityksen tietoja tai poistan yrityksen?
Ilmoitettavat yritykset on listattu kohdassa Hallinnointi & Ilmoitettavat. Ilmoitettavat-osion kautta voi myös muuttaa ilmoitettavan yrityksen tietoja tai poistaa yrityksen. Huomaa, että ilmoitettavan poistaminen hävittää kaikki ilmoitettavan arkistossa olleet ilmoitukset ja ilmoitettavan lisääminen uudelleen ei palauta ilmoitettavan vanhoja arkistoja.
Miten päivitän yritykseni yhteystiedot (käyttäjätiedot)?
TYVI Pro-järjestelmässä olevat tiedot päivitetään ylävalikosta kohdasta "Käyttäjän asetukset". Muutokset astuvat voimaan heti, kun painat "Tallenna"-nappia. Käyttäjätiedot eivät välity viranomaisille, joten esimerkiksi osoitteenmuutokset tulee tehdä viranomaiskohtaisesti suoraan kullekin viranomaiselle.
Voinko lähettää ilmoituksia viranomaisille käytössäni olevasta ohjelmistosta?
Mikäli käytössänne on TYVI Pro -tunnus tai viranomaistunnukset, joissa on vastaavat ominaisuudet, voit lähettää ohjelmistonne muodostaman ilmoitustiedoston TYVI Pro-järjestelmällä joko palvelusta tiedostonsiirron avulla tai vaihtoehtoisesti suoraan käytössänne olevasta ohjelmistosta, jos ohjelmistoonne on toteutettu suora ohjelmistointegraatio TYVI Pro-palveluun. Ohjelmistointegraatiosta voitte kysyä suoraan ohjelmistotoimittajaltanne.
Miten teen ilmoituksen ulkomaalaisesta työntekijästä, jolla ei ole suomalaista sosiaaliturvatunnusta?
Muoto vaihtelee vastaanottajan ja ilmoituksen mukaan. Tarkistakaa oikea muoto aina vastaanottajan ohjeistuksesta kyseiselle ilmoitukselle.
Kuinka voin varmistua, että lähettämäni ilmoitus on mennyt perille?
TYVI-toiminta perustuu TYVI-operaattoreiden vastuuseen ilmoitusten luotettavasta vastaanotosta. Tiedon lähettäjän kannalta ilmoitus katsotaan perille saapuneeksi, kun se on lähetetty asiakkaan puolesta TYVI Pro-palvelussa. Painettuasi Hyväksy ja lähetä -painiketta, ohjelman tulee palauttaa lomakkeen yläosan ensimmäiseen harmaaseen laatikkoon tekstit: "Lähetetty:" pvm ja klo sekä "Lähettäjä:". Voit käydä katsomassa lähettämääsi ilmoitusta myös arkistossa (Pääsivulta - Lähetetyt ilmoitukset). Arkistossa olevat ilmoitukset noudetaan TYVI Pro-palvelimelta, ja siinä vaiheessa kun ilmoitus näkyy lähetetty arkistossa, vastaa Posti Messaging sen toimittamisesta vastaanottajalle. TYVI Prosta eteenpäin lähteneet ilmoitukset ovat normaalilla tekstillä kansiossa, kun lähtöä odottavat ilmoitukset näkyvät vahvennettuna. Mikäli poistatte vahvennetulla näkyvän ilmoituksen, ei kyseinen ilmoitus välity vastaanottajalle. Tässä poikkeuksena se, että jos ette ole päivittäneet arkistonäkymää ja ilmoitus on jo viety vastaanottajalle, ei ilmoitus enää poistu. Tästä pitäisi myös tulla virheilmoitus "Ilmoitus on poistettu, mutta se ehti jo lähteä eteenpäin ennen poistamista.". Tässä tapauksessa onnistuneesti poistettu ilmoitus siirtyy "lähettämättömät"-kansioon ja vastaanottajalle jo viety ilmoitus pysyy myös poistettuna "lähetetyt"-kansiossa.
Saan herjan "Lomakkeella on listaan 'jokin nimi' kuuluvia kenttiä, joita ei ole lisätty listaan. Mikäli tietoja ei lisätä listaan, ne eivät välity eteenpäin. Haluatko kuitenkin poistua lomakkeelta?"',
Lomakkeella on kenttä, johon voi syöttää yksiä kenttiä käyttäen useita tietueita. Kenttien täyttäminen ei riitä, vaan täyttämisen jälkeen tulee painaa kenttien jälkeen löytyvää "Lisää tiedot lomakkeelle"-nappia, jotta kyseiset tiedot välitetään lomakkeelle asti. Tämä toimenpide tulee tehdä, vaikka ilmoittaisi vain yhden tietueen tietoja tällaisessa kenttätyypissä.
Miten muutan jo lähettämääni ilmoitustani, jos siinä on virheellistä tietoa?
Voit poistaa virheellisen ilmoituksen menemällä pääsivulta painikkeesta Lähetetyt ilmoitukset -arkistoon ja siellä painamalla roskakorin kuvaa kyseisen ilmoituksen kohdalla. Vahvennetulla näkyvät ilmoitukset eivät ole vielä menneet vastaanottajalle. Vastaanottajalle jo välitetyn ilmoituksen korjaaminen tapahtuu vastaanottajaorganisaation ohjeiden mukaan.
Miten lähetän samalle asiakkuudelle uuden veroilmoituksen 6B samalle vuodelle?
TYVI Prossa on mahdollista luoda useita tuloveroilmoituksen päälomakkeita samalle vuodelle. Painike löytyy päälomakkeen alta kun vähintään yksi vastaava lomake kyseiselle yritykselle on jo lähetetty.
Kuinka testaan Tullin Intrastat -tiedonsiirtoa?
Tiedonsiirron voi testata Demo-puolella. Tiedostoon pitää muuttaa y-tunnus, esimerkiksi 6666662-2 (INT01) ja varmista, että tilastojakso on oikein. Tämän jälkeen itse testaus tapahtuu kohdassa Tiedonsiirto > Lähetys (noudata sivulla olevia ohjeita).
Miksi TyEL-ilmoitus herjaa alle 17/18-vuotiaan ilmoittamisesta vaikka työntekijä on yli 18v?
Työntekijän tulee olla täyttänyt 17 tai 18 vuotta työsuhteen alkamista edeltävänä kuukautena riippuen työsuhteen alkamisvuodesta. Mikäli työntekijä on täyttänyt joko 17 vuotta vuoden 2017 aikana tai 18 vuotta ennen vuotta 2017 ja työsuhde on alkanut ennen sitä, merkitään työsuhteen alkamispäiväksi seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. (Esim. jos työntekijä on täyttänyt 17 vuotta 5.1.2017, merkitään työsuhteen alkamispäiväksi 1.2.2017) Mikäli työntekijän työsuhde on alkanut alle 17-vuotiaana ja työntekijä on täyttänyt vuoden 2016 aikana 17 vuotta, merkitään työsuhteen alkamispäiväksi 1.1.2017.
Miten voin lisätä usean ilmoitettavan TYVI Pro-tunnukselleni kerralla?
Tämä onnistuu vasemman valikon "Ilmoitettavat" linkin kautta, ja siellä linkki "Lisää CSV:stä". CSV-tiedosto tulee olla muodossa 1234567-1;Yrityksen nimi
Voiko ilmoitettavien yritysten listaa järjestää?
Kyllä. Järjestyksen voi valita "Käyttäjän asetukset" ylävalikosta kohdasta "Järjestä ilmoitettavat". Järjestyksenä voi käyttää joko y-tunnuksen (oletus) tai yrityksen nimen mukaan. Päävalikossa on myös hakukenttä integroituna yrityslistaan,johon voi syöttää osan yrityksen y-tunnusta tai nimeä. Haku antaa hakusanaan täsmäävät vaihtoehdot valittavaksi.
Lähetin juuri Tullin korjausilmoituksen. Mistä löydän sen? Sitä ei löydy Lähetetyt- kansiosta.
Tullin korjausilmoitus löytyy samasta paikasta, jossa se tehtiin eli Tullin korjausilmoituksen alta. Korjausilmoitus on lähetetty "Korjausilmoituksen jättöpäivä" -sarakkeen osoittamana päivänä. Korjausilmoitusta pääsee katsomaan valitsemalla kyseisen ilmoituksen. Pois lomakkeelta (ilman muutoksia) pääsee valitsemalla 'Palaa'.
Mistä saan lisätietoja tulorekisteristä?
Lisätietoja saa mm. Veron sivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä.
Kehen voin olla yhteydessä, jos tarvitsen apua tulorekisterin sisältöasioihin liittyen?
Tulorekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/yhteystiedot/.
Mitä toimenpiteitä minun tarvitsee tehdä, että saan TYVI Pro:ssa tulorekisterin toimimaan?
Yritykset, jotka lähettävät muiden yritysten ilmoituksia tulorekisteriin, tarvitsevat varmenteen, jonka hakeminen onnistuu osoitteessa https://asiointi.tulorekisteri.fi. Vain omia ilmoituksia tekevät yritykset eivät tarvitse varmennetta. Ohjeet hakemiseen löytyvät tulorekisterin ohjeistuksesta. Valitse käytettäviksi kanaviksi Reaaliaikainen Web Service ja Viivästetty Web Service. Kun saatte siirtotunnuksen ja kertakäyttösalasanan, voitte syöttää sen vasemmanpuoleisessa valikossa olevan Tulorekisterin valtuutukset -linkin takaa löytyviin kenttiin, jolloin palvelu käy noutamassa varmenteen. Tyvissä käytettävää varmennetta ei voi käyttää muissa palveluissa/ohjelmistoissa.
Voiko tietojen lähettämiseen tulorekisteriin käyttää Katso-tunnuksia tai suomi.fi-tunnistautumista tai -valtuuksia?
Ei voi. Tilitoimistot lataavat Tyviin tulorekisteristä haettavan varmenteen Tulorekisterin valtuutukset -linkin kautta. Ohjeistus löytyy kyseiseltä sivulta. Itseään ilmoittavat yritykset eivät tarvitse kyseistä varmennetta. Koska ilmoittaminen perustuu varmenteeseen, niin suomi.fi- tai muita valtuutuksia ei tarvita.
Voiko samaa varmennetta käyttää muissa palveluissa/sovelluksissa?
Ei voi. Tyviin voi ladata varmenteen ainoastaan suoraan varmennepalvelusta ja koska varmennehakemuksen hyväksymisen yhteydessä saatavaa siirtotunnusta voi käyttää vain kerran, samaa varmennetta ei pysty lataamaan toiseen palveluun. Tyviä varten täytyy siis hakea oma varmenteensa.
Saan varmennetta noutaessa virheilmoituksen "PKI020, Invalid credentials", mistä se johtuu?
Joko siirtotunnus ja/tai kertakäyttösalasana ovat virheelliset, varmenne on haettu SFTP-käyttöä varten (Tyvi tukee vain Web Service -kanavaa) tai sama varmenne on jo ladattu muuta kautta.
Mitä tietoja/lomakkeita tulorekisteriin lähetetään?
Tulorekisteriin voi lähettää tietoja kahdella eri lomakkeella: Palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset. Lista poistuvista lomakkeista löytyy osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/poistuvat-ilmoitukset/
Voiko tulorekisteriin lähettää tietoja vuodelta 2018?
Ei vaan ainoastaan vuodelta 2019.
Mistä löydän tallentamani ja lähettämäni tulorekisteri-ilmoitukseni ja kuinka tiedän, ovatko ne menneet perille?
Lähetettäessä ilmoitukset siirtyvät Tulorekisteri-välilehdelle, josta ne lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. Jos lähetys onnistuu, ilmoitus siirtyy lähetettyihin ilmoituksiin. Jos ilmoituksessa kuitenkin ilmenee virheitä, virheiden lukumäärä näytetään Virheitä-sarakkeessa ja varsinaiset virheilmoitukset näkyvät lomakkeen yläosassa. Lomake tulee lähettää uudelleen virheiden korjaamisen jälkeen. Tallennetut lomakkeet löytyvät Lähettämättömät-sivulta.
Saan tulorekisteri-ilmoitusta lähetettäessä virheen "GEN0010 Odottamaton tekninen virhe" - missä vika?
Varmennetta haettaessa täytyy valita kanavat, joihin varmennetta käytetään. Tyviä varten täytyy valita "reaaliaikainen web service" ja "viivästetty web service". Muuten ilmoituksia lähetettäessä tulee yllä oleva virhe. Asian korjaamiseksi tee seuraavat toimenpiteet:
 • tarkista "Tulorekisterin valtuutukset" -sivulla, että varmenteen myöntäjä on muotoa "CN=Data Providers Issuing CA v1, O=Verohallinto, C=FI"
  • jos siinä on maininta "SFTP", niin täytyy hakea uusi web service -käyttöön tarkoitettu varmenne
  • jos myöntäjä on oikein, niin täytyy joko:
   • sallia molemmat web service -vaihtoehdot tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa TAI
   • hakea uusi varmenne tulorekisteristä
  • lopuksi ilmoitukset voi joutua lähettämään uudelleen tulorekisteri-välilehdeltä
  • tällä hetkellä meidän täytyy poistaa nykyinen varmenne ennen uuden lataamista
Mitä tarkoittaa virheilmoitus "TRVA0010 Ilmoitustapa 1:n ja ilmoitustapa 2:n mukaisia tulolajeja ei voi antaa samalla ilmoituksella"?
Osa tulolajeista on jaettu kahteen ilmoitustapaan ja eri ilmoitustapoihin kuuluvia tulolajeja ei saa ilmoittaa samassa ilmoituksessa:
 • 1-alkuiset (101-106) suppean tarkkuustason tulolajit kuuluvat ilmoitustapaan 1 ja
 • 2-alkuiset laajemman tarkkuustason tulolajit kuuluvat ilmoitustapaan 2.
Lisätietoja löytyy ohjeista valitsemalla lomakkeen yläreunasta "Täyttöohje" -> "Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot".